İdari Personel
Bap Birimi
Koordinatör
0 (370) 418 8856 / 8856
Şube Müdürü
0 (370) 418 8852 / 8852
Satın Alma Birimi
Memur
0 (370) 418 8846 / 8846
Memur
0 (370) 418 8854 / 8854
Memur
0 (370) 418 8855 / 8855
Proje Süreç Birimi
Memur
0 (370) 418 8851 / 8851
Memur
0 (370) 418 8853 / 8853