İdari Personel
Bap Birimi
Koordinatör
0 (370) 418 7870 / 7870
Şube Müdürü
0 (370) 418 7843 / 7843
Satın Alma Birimi
Memur
0 (370) 418 7844 / 7844
Memur
0 (370) 418 7842 / 7842
Memur
0 (370) 418 7871 / 7871
Proje Süreç Birimi
Memur
0 (370) 418 7845 / 7845
Memur
0 (370) 418 8019 / 8019