Misyon
MİSYONUMUZ

Karabük Üniversitesi bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

• Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek, 
• Bilimsel proje sayısını artırmak, 
• Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
• Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,
• Üniversitemizi bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından dünyada sayılır üniversiteler arasında yer almasını sağlamak,
• Uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak,
• Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 
• Araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, araştırma veri tabanının ve otomasyon sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,
• Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin oluşturulması ve teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda destek olmak ve Üniversitede yenilikçiliğin gelişmesini sağlamak, 
• Disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek-


VİZYONUMUZ

• Devletimiz ve üniversitemizin birimimize tahsis ettiği kaynakları, temel ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek
• Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek,
• Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirilmesine katkı sağlamak, 
• Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.