BAP Komisyonu
Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Ad Soyad Görev Fakülte/Bölüm
Prof. Dr. Mustafa YAŞAR Komisyon Başkanı  Teknoloji Fak. / Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bl.
Prof. Dr. Kamil ARSLAN BAP Koordinatörü Müh. Fak. / Makina Mühendisliği Bl.
Prof. Dr. Yavuz SUN Üye Müh. Fak./ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bl.
Prof. Dr.  Gülay GÜNAY Üye İBB Fak. / Sosyal Hizmetler Bl.
Doç. Dr. Hakan TAHTACI Üye Fen Fak. / Kimya Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Emre TAŞKIN Üye Tıp Fak. / Temel Tıp Bilimleri Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN Üye Sağlık Bilimleri Fak. / Hemşirelik Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ERTEK EMRE Üye Teknoloji Fak. / İmalat Mühendisliği Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Reşit KAVSAOĞLU Üye Müh. Fak. / Biyomedikal Mühendisliği Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZCAN Üye Müh. Fak. / Bilgisayar Mühendisliği Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Ali CAN Üye Müh. Fak. / Makina Mühendisliği Bl.