BAP Komisyonu
Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Ad Soyad Görev Fakülte/Bölüm
Prof. Dr. Mustafa YAŞAR Komisyon Başkanı  Teknoloji Fak. / Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bl.
Prof. Dr. Kamil ARSLAN BAP Koordinatörü Müh. Fak. / Makina Mühendisliği Bl.
Prof. Dr. Yavuz SUN Üye Müh. Fak./ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bl.
Prof. Dr. Saim KAYADİBİ Üye İşletme Fak. / Finans ve Bankacılık Bl.
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT Üye Tıp Fak. / Temel Tıp Bilimleri Bl.
Doç. Dr. Yasin KANBUR Üye Fen Fak. / Kimya Bl.
Doç. Dr. Üyesi Işıl ışık ANDSOY Üye Sağlık Bilimleri Fak. / Hemşirelik Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ERTEK EMRE Üye Teknoloji Fak. / İmalat Mühendisliği Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Meryem ÇOLAK Üye Tıp Fak. / Temel Tıp Bilimleri Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZCAN Üye Müh. Fak. / Bilgisayar Mühendisliği Bl.
Dr. Öğr. Üyesi Safa POLAT Üye TOBB Teknik Bilimler MYO / Mak. ve Metal Tek. Bl.