Etik Kurul Onay Belgesi
Etik Kurul Onay Belgesi

İnsanlar  ve  hayvanlar  üzerinde  yapılacak  araştırma  ve  uygulamalar  için  ilgili  birimlerin  Etik Kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Bu kapsamdaki projeler için proje yürütücülerinin son bir yıl içerisinde alınmış Etik Kurul Onay  belgesini başvuruda sisteme yüklemesi ve desteklenmesine karar  verilen  projeler  için  ilgili  belgenin  aslını  veya  yetkili  mercilerce  onaylanmış  bir  nüshasını  BAP Koordinasyon  Birimi  Proje  Ofisine  teslim  etmeleri  zorunludur.  Gerekli  olması  halinde  BAP  Birimi tarafından aslı görülmek suretiyle kopyası alınıp belgenin aslı araştırmacıya iade edilebilmektedir.