Faturada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Alım yapılan malzeme için firmaya kestirilecek faturada yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar;

1)  Fatura  :  KARABÜK  ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ  (Proje  No……)  NO  ‘LU  PROJE  adına kestirilecektir. (Karabük VD. -  Vergi No:  505 057 6205 )
 
2)  Fatura  üzerinde  firmaya  ait  IBAN  no  yazmayan  ya  da  elle  yazılmış  olan  faturaların  ödemesi  için  IBANDilekçesi gereklidir.
 
3)    Fatura  içeriğinde  KDV  Oranı  farklı  kalemlerin  bulunması  halinde,  hangi  kalemin  hangi  oranda  KDV  si olduğunun belirtilmesi gereklidir
 
4) Fatura tutarı genel toplamında Tl-Krş yuvarlama yapılmadan yazılmalıdır. (örn:209,99 tl)
 
5) Fatura üzerinde yapılan düzeltmelerin yanına; ‘düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır’ yazılıp firma kaşesi ve 
yetkili kişi imzası atılmalıdır.
 
6)  Faturada  ki  malzemeler  Öneri  Formunda  yazan  kalemlerle  uyumlu  olmalıdır  farklı  isim  ve  malzeme  adı yazdırılmamalıdır.
 
7)  Fatura içeriğinde  03,5  (hizmet alımı)  kaleminden malzeme  bulunan 1.000  TL ve  üzeri faturalar  ‘Tevkifatlı 
(devletin  oto  kontrol  sağlayarak  alacağı  olan KDV’yi  sadece  satıcı  kanalı  ile  almak  yerine  ödeme ediminin  düzgün  olması  için  alıcı  ve  satıcı  arasında  bölüştürerek  her  ikisinden  de  almasıdır)’kestirilecektir.  Tevkifatlı  faturanın  ödemesi  faturanın  kesildiği  ay  içinde  yapılır  önceki  aylara  ait  Tevkifatlı faturanın ödemesi yapılamaz.
 
8) Tutarı 2.000 TL yi aşan faturalar için firmadan güncel ‘vergi borcu sorgulaması’ alınmalıdır.