Proje Önerilerinin Ret/İade Edilmesinde En Çok Karşılaşılan Hususlar
Proje Önerilerinin Ret/İade Edilmesinde En Çok Karşılaşılan Hususlar

•  Başvuru formunun tam ve eksiksiz doldurulmamış olması,
 
•  Çalışmanın amaç, kapsam, yöntem ve başarı ölçütlerinin açıkça ortaya konulmamış olması,
 
•  Çalışmanın literatürdeki öneminin açıkça ortaya konulmaması, literatür özetinin ham liste halinde verilmiş olması,
 
•  Talep edilen proje bütçesi kalemlerinin gerekçesinin anlaşılır ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulamamış olması,
•  Birimlere alt yapı oluşturmaya yönelik demirbaşların talep edilmiş olması,
 
•  Gerekli olmasına rağmen, etik kurul onay belgesinin bulunmaması
 
•  Etik kurul izin belgesinin tarihinin 1 yıldan daha eski olması
 
•  Gerekli  olan  projeler  için  yayın  şartlarını  sağlayan  araştırmacıların,  yayınlarını  AVESİS’  e  işleyip,  BAP  Koordinasyon Birimine sunarak projenin kapatılması kararı aldırmamış olmaları,
 
•  Araştırmanın yapılacağı birimdeki mevcut alt yapının dikkate alınmamış olması
 
•  Teknik şartname dosyasının usule uygun olarak hazırlanmamış olması,
 
•  Araştırmacının aynı veya benzer bir proje çalışmasının başka bir kurum tarafından desteklenmiş olması