Satınalma Talep Dilekçesi
Satınalma Talep Dilekçesi
 
•  Desteklenmesine  karar  verilen  projelerle  ilgili olarak  satın  alma veya harcama işlemlerinin  başlatılabilmesi için,  proje yürütücülerinin,  otomasyon  sistemine  kullanıcı  adı/şifresi  ile  giriş  yaparak  ilgili  projelerine  ulaşıp,  Harcama  İşlemleri menüsünden satın alma/harcama talep formunu hazırlayarak sistem üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletmeleri ve yazıcı çıktısını imzalayarak en kısa sürede Birime teslim etmeleri gerekmektedir.
 
•  Tüm  bütçe  kalemlerinin  satın  alma  işlemlerinin  projenin  başlangıcında  veya  aynı  dilekçede  talep  edilmesi zorunlu değildir.  Projenin  çalışma  takvimine  uygun  olarak  muhtelif  zamanlarda  satın  alma/harcama  talebinde bulunulması mümkündür.
 
•  Seyahat amaçlı harcama talebi bulunan araştırmacıların, harcama talebi formuna ek olarak Uygulama Usul ve Esasları dokümanında yer alan açıklamalara uygun olarak Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Oluru gibi belgeleri de BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur.