Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları İle İlgili Hususlar
Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları İle İlgili Hususlar

30 günü aşmayan geçici görev yolluğu hesaplamalarında genel olarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre işlem yapılır. Ancak, bazı destek programları kapsamında uygulanacak seyahat destekleme ilkelerine yönelik açıklamalar ilgili başlıklar altında  verilmiştir. Mali mevzuat gereğince, aşağıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmeyen seyahatler için herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir.
 
1.  Araştırmacılar,  ilgili  seyahat  için  izinli  ve  görevli  sayılabilmeleri  amacıyla  görev  yaptıkları  birime  dilekçe ile başvurmalıdır. Talep eden araştırmacılar için BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanacak desteğe yönelik resmi yazı verilmektedir.
 
2.  İlgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Olurunun seyahat tarihinden önce alınması zorunludur.
 
3.  Araştırmacılar,  Komisyon  tarafından  onaylanan  seyahat  desteğini  kullanmak  üzere,  BAPSİS  sistemi üzerinden oluşturacakları harcama talebini elektronik ortamda ve yazıcı çıktısını ıslak imzalı olarak Birime ulaştırmalıdır.
 
4.  Seyahat’in ardından, aşağıdaki belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir:

a.  Birim Yönetim Kurulu Kararı (*)
b.  Rektörlük İzin Oluru
c.  Ulaşım, katılım ücreti vb giderler için yasal olarak geçerli harcama belgeleri
 
(*)  Açıklama:  Yönetim  Kurulu  kararında  ilgili  seyahatin  amacı,  tarih  aralığı,  gidilecek  yer,  ilgili  proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb.) vb. gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir.