Harcama İşlemleri İle İlgili İlkeler
Harcama İşlemleri İle İlgili İlkeler

1.  Proje  kapsamında  satın  alma  işlemlerinin  gerçekleştirilebilmesi  için,  satın  alınması  istenen  mal  ve  hizmetleri belirten “Satın Alma Talep Formu” Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden oluşturulmalı ve yazıcı çıktısı ıslak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi Satın Alma Ofisi’ ne teslim edilmelidir.
 
2.  Seyahat  harcamalarının  ödenmesi  ancak  Yönerge  ve  Uygulama  Esaslarında  belirtilen  usuller çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Araştırmacıların gerekli ön işlemleri gerçekleştirmeden yapacakları seyahatlerin giderleri için ödeme yapılması mümkün değildir.
 
3.  Onaylanan proje planında seyahat harcama kaleminde bulunan bütçe tutarları başka bir mal veya hizmet alımına aktarılamaz.
 
4.  Sonuç  raporu  teslim  edilen  ve  Komisyonca  karara  bağlanan  projeler  kapsamında  herhangi  bir ödeme 
gerçekleştirilemez.
 
5.  Onaylanan proje bütçe planında bulunmayan herhangi bir mal veya hizmet için harcama yapılması mümkün 
değildir.  Zorunlu  nedenlerle  harcama  kalemlerinde  değişiklik  yapılabilmesi  ancak  BAP  Komisyonunun onay vermesi durumunda mümkündür.
 
6.  Onaylanan bütçeler yalnızca proje planında belirtilen mal veya hizmetlerin karşılanmasına yönelik olup, projeler için bütçenin tamamının harcanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu mal veya hizmetlerin daha  düşük  bedel  ile  temin  edilmesi  durumu  proje  yürütücülerinin  ek  taleplerde  bulunması  hakkını doğurmamaktadır.
 
7.  Araştırmacılar teslim tutanaklarını veya faturaları ancak söz konusu mal veya hizmetleri eksiksiz olarak teslim almaları durumunda imzalamalıdırlar. Araştırmacıların tüm ürünleri teslim almadan, kendi talepleri doğrultusunda veya  firmaların  taahhütlerine  itimat  ederek  söz  konusu  form  veya  belgeleri  imzalamaları  kendilerine  yasal sorumluluklar doğurmaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek kamu zararlarından araştırmacılar sorumludur.
 
8.  Araştırmacıların söz konusu alım işlemine konu olan ve resmi evraklarda belirtilen mal veya hizmet alımlarının yerine  başka  ürünler  veya  hizmetler  alması  mevzuata  aykırı  olup,  bu  tür  durumlar  yasal  sorumluluk doğurmaktadır.
 
9.  Satın alınacak mal veya hizmetler için firmalar tarafından teklif edilen ürünlerin şartnamelere uygunluğundan 
araştırmacılar sorumludur.