YENİ OTOMASYON SİSTEMİ HAKKINDA
31.12.2018 tarihi itibariyle mevcut BAP otomasyon sistemi kullanıma kapatılmıştır. Yeni proje önerisi sunma, devam eden projelerle ilgili ek talepte bulunma, ara raporlar, sonuç raporları ve yayın yüklemesi gibi Bilimsel Araştırma Projelerine ait bütün iş ve işlemler 10.01.2019 tarihinden itibaren yeni BAPSİS otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır. Prof.Dr. Adem KALINLI tarafından 08.01.2019 Salı günü saat 14:00'da Hamit Çepni Konferans salonunda BAPSİS otomasyon sisteminin kullanımı ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılacaktır.