İdari Personel
Bap Birimi
Doç. Dr. Kamil ARSLAN
Koordinatör
3704187919 / 2070
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Ali ÇİÇEK
3704187919 / 2044
Bilgisayar İşletmeni Kamil AKKAYA
3704187919 / 2045
Memur Ayşe EFE
3704187919 / 2219
Bilgisayar İşletmeni İsmail ÖZEKEN
3704187919 / 2042